Δομή του Δήμου

Χιλιομετρικές αποστάσεις Εκτύπωση
 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΑΠΌ ΠΡΟΣ Χλμ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕ 90 Km/h
Δοξάτο Καλαμπάκι
7,9 χλμ. 13 λεπτά
Δοξάτο Δράμα
10,3 χλμ. 13 λεπτά 
Δοξάτο Θεσσαλονίκη
173 χλμ. 106 λεπτά (1 ώρα και 46 λεπτά)
Δοξάτο Αεροδρόμιο Θεσ/νικης 190 χλμ. 116 λεπτά (1 ώρα και 56 λεπτά)
Δοξάτο Καβάλα
28,1 χλμ. 31 λεπτά 
Δοξάτο Αεροδρόμιο Χρυσούπολης
58,1 χλμ. 47 λεπτά
Δοξάτο Σέρρες
81,7 χλμ. 76 λεπτά ( 1 ώρα και 16 λεπτά)
Δοξάτο Ξάνθη
80,7 χλμ. 57 λεπτά ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
ΑΠΌ ΠΡΟΣ Χλμ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕ 90 Km/h
Καλαμπάκι
Δοξάτο
7,9 χλμ. 12 λεπτά
Καλαμπάκι Δράμα
12,8 χλμ. 18 λεπτά
Καλαμπάκι Θεσσαλονίκη
158 χλμ. 105 λεπτά (1 ώρα και 45 λεπτά)
Καλαμπάκι Αεροδρόμιο Θεσ/νικης 176 χλμ. 115 λεπτά (1 ώρα και 55 λεπτά)
Καλαμπάκι Καβάλα
31,5 χλμ. 35 λεπτά
Καλαμπάκι Αεροδρόμιο Χρυσούπολης
61,5 χλμ. 51 λεπτά
Καλαμπάκι Σέρρες
66,8 χλμ. 70 λεπτά ( 1 ώρα και 10 λεπτά)
Δοξάτο Ξάνθη
84,1 χλμ. 61 λεπτά ( 1 ώρα και 1 λεπτό)
 

Σύμφωνο Δημάρχων