Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου

  Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία της δομής με τίτλο «Κέντρου Κοινότητας. Δοξάτου. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Δοξάτου. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δοξάτου το οποίο εποπτεύεται από την Κοινωνική […]

Κατασκευή Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο

Η πράξη περιλαμβάνει 4 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 473.080,72 € και αφορούν στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Υποέργο 1 : «Κατασκευή πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο» (φορέας υλοποίησης : Δήμος Δοξάτου) , προϋπολογισμού: 334.076,66 € (με ΦΠΑ) Πρόκειται για κατασκευή ενός ισόγειου κτιρίου χωρίς υπόγειο, συνολικού εμβαδού 267,81μ². Υποέργο 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού Γενικής Χρήσης, Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού […]