Δελτίο Τύπου-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με Προεδρικό Διάταγμα Χαρακτήρισε τα Κύργια Μαρτυρικό Χωριό

Δελτίο Τύπου-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με Προεδρικό Διάταγμα Χαρακτήρισε τα Κύργια Μαρτυρικό Χωριό