ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Button