Διακήρυξης Σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μηδενιζόμενων υδρομέτρων και διάταξη απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστημα τηλεμετρίας»

Διακήρυξης Σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μηδενιζόμενων υδρομέτρων και διάταξη απόδοσης
οικολογικής παροχής – Σύστημα τηλεμετρίας»

Κατεβάστε το αρχείο