ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24.04.2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24.04.2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24.04.2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30