ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 Μ.Μ.