ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ.