ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΕΤΑΡΤΗ 25.04.2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:45 ( 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΕΤΑΡΤΗ 25.04.2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:45 ( 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Σεμινάριο με τίτλο:Γονείς και Άγχος Εξετάσεων-Συνοδεύοντας το παιδί μου στο δρόμο προς τις Πανελλήνιες

Σεμινάριο με τίτλο:Γονείς και Άγχος Εξετάσεων-Συνοδεύοντας το παιδί μου στο δρόμο προς τις Πανελλήνιες