Διήμερες εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμώνα για την εορτή του Αγίου Πνεύματος

Διήμερες εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμώνα για την εορτή του Αγίου Πνεύματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Διακήρυξης Σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μηδενιζόμενων υδρομέτρων και διάταξη απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστημα τηλεμετρίας»

Διακήρυξης Σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μηδενιζόμενων υδρομέτρων και διάταξη απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστημα τηλεμετρίας»