Διακήρυξης Σύμβασης για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δήμου Δοξάτου, του Νομικού του Προσώπου 2018 & 2019, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. έτους 2018

Διακήρυξης Σύμβασης για την Προμήθεια  ειδών καθαριότητας Δήμου Δοξάτου, του Νομικού του Προσώπου 2018 & 2019, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. έτους 2018  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 11.07.18 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 (3η ΕΚΤΑΚΤΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 11.07.18 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 (3η ΕΚΤΑΚΤΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ)