10ο Πανδραμινό Θρακιώτικο Αντάμωμα στις 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νεροφράκτη

10ο Πανδραμινό Θρακιώτικο Αντάμωμα στις 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νεροφράκτη

Κατεβάστε το αρχείο