Πρόσκληση 2η έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00

Κατεβάστε το αρχείο