Πρόσκληση κατεπείγουσας ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση κατεπείγουσας ειδικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Μαρτίου 2017

Κατεβάστε το αρχείο