Πρόσκληση για την 36η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’επανάληψη των υπ’ αριθμ 34ης/2017 και της 35ης/2017 ματαιωθέντων Έκτακτων Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)

Πρόσκληση για την 36η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’επανάληψη των υπ’ αριθμ 34ης/2017 και της 35ης/2017 ματαιωθέντων Έκτακτων Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)

Κατεβάστε το αρχείο