Πρόσκληση για την 35η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’ επανάληψη της υπ’ αριθμ 34ης/2017 ματαιωθείσας Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 35η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’ επανάληψη της υπ’ αριθμ 34ης/2017 ματαιωθείσας Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Κατεβάστε το αρχείο