ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30 Μ.Μ.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΗΛΗΨΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30 Μ.Μ.