Λήψη απόφασης περί διενέργειας ή μη νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο συγκροτήματος Δοξάτου

Λήψη απόφασης περί διενέργειας ή μη νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο συγκροτήματος Δοξάτου

Κατεβάστε το αρχείο