Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου

espa

 

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία της δομής με τίτλο «Κέντρου Κοινότητας. Δοξάτου.

Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Δοξάτου.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δοξάτου το οποίο εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Παράλληλα μπορεί να αναπτύξει και δράσεις που αφορούν στην συλλογή και διανομή αγαθών προς τους ωφελούμενους στην περιοχή παρέμβασης.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Δοξάτου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το ΚΚ θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 07:00-15:00, και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Δοξάτο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

Εμπίπτει στο Θεματικό στόχο για την Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης (κωδ. 9) και στον Ειδικό στόχο (κωδ. 18) για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων