ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29  Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο (ΑΠ 11816/29-08-2017)

Κατεβάστε το αρχείο